Inenten

De zin en onzin van vaccineren
Hieronder vind je uitleg over wat vaccinaties doen binnen het lichaam van een dier:

Artikel Vaccineren - de balans tussen goed en kwaad

Vaccineren - de tijden zijn veranderd
Met de complimenten aan onderstaande dierenartspraktijk die WEL eerlijk het juiste schema van de 4 componenten uit de cocktail hanteert ten bate van de gezondheid van onze huisdieren en fokhonden en niet alleen aan zijn eigen portemonnee denkt.
Inmiddels zijn er meerdere dierenartsen die de 3-jaarlijkse advisering uitvoeren en elk jaar alleen de Weil vaccinatie geven, zonder de Parvo. Onze dierenarts is ook van mening dat de Weil/Parvo vaccinatie die jaarlijks door vele dierenartsen werd gegeven, totaal onzinnig is en hebben bewust gekozen voor alleen het inkopen van de Weil vaccinatie.


Heel graag verwijzen wij naar het artikel in onderstaande link omtrent de zin en onzin van vaccineren. Daar wij zeer waarschijnlijk een hond met vaccinatieschade hebben, voelen wij ons verplicht mensen te waarschuwen voor de gevaren van overenten en de gevolgen door vaccinatieschade.

dierenartsabc.nl

Catherine O'Driscroll: Vaccineren - wel of niet doen?

Bekijk een filmpje van een hond met vaccinatiereactie een uur na vaccinatie:

Vaccinatiereacties van T.J. Dunn, DVM
Het nutteloos overenten van onze honden heeft ons een aantal jaren geleden aan het denken gezet. Hoeveel (auto-)immuunziektes en botziektes in combinatie met slechte voeding zijn er niet in de rashonden gefokt en had dit niet voorkomen kunnen worden door meer openheid en erkenning van het vaccinatiebeleid en niet in de laatste plaats een gezond evolutionair dieet? Studies van Dodds, Billinghurst en Eliasen geven aan dat naast het goed uitselecteren van ouderdieren deze 2 factoren het grootste struikelblok zijn en nooit zullen zorgen voor rasverbetering.
Belangrijk om bij stil te staan:

Zoeken we in de verkeerde hoek? van Dr. Ian Billinghurst
Het is verstandig om honden met epilepsie of (auto-)immuunziektes helemaal niet te enten.
De laatste 10 jaren is het aantal epilepsiehonden angstwekkend gestegen (ook onder de Golden Retriever). Overenten en doorfokken met foute combinaties zijn daar een belangrijke oorzaak van.

1. Vaccinatieonderzoeken en de invloed op het immuunsysteem - Dr. Jean Dodds
2. Vaccines by Catherine O'Discroll
3. Dr. Schulz vaccinatieonderzoek

Al deze resultaten van eerlijke onderzoeken door geleerden vanuit de USA zijn inmiddels ook tot Europa doorgedrongen. Goede nutritionele voeding (op basis van een carnivorendieet), zo min mogelijk enten en het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en medicijnen, dat is de enige manier om een ras 'gezond' te houden en in die zin te verbeteren. Spreekt voor zich dat het goed uitselecteren van fokdieren daarnaast ook een grote rol speelt.

31 Britse dierenartsen spreken zich uit tegen jaarlijkse vaccinatie
Onze honden hebben tot hun eerste jaar alle puppy-entingen en vanaf 1 jaar alle volwassen entingen gehad. Stanley wordt vanaf 2003 deelgeënt en Whooper vanaf 2006.
Tegen kennelhoest en Pi worden ze al vanaf 2004 en 2005 niet meer gevaccineerd en het heeft ons zeer verbaasd dat zij al die tijd geen kennelhoest hebben gehad, terwijl MET de enting en op brokvoeding zij deze ziekte wel kregen. En elke dag vertoeven zij urenlang in hondenrijke gebieden.

Helaas zijn er maar weinig dierenartsen in Nederland die de consument de mogelijkheid bieden met aparte vaccins uit de cocktail te enten. Wel kan men kiezen tussen de deelcocktail DHP (Hondenziekte, Parvo en HCC) of de Puppy DP (Parvo en Hondenziekte zonder HCC).
In 2006 hebben wij gekozen voor de Puppy DP op volwassen gewicht in overleg met Intervet en dit laten wij over 3 jaar na titerbepaling herhalen indien nodig bij Whooper. Zes weken na de Puppy DP-enting hebben wij alleen Weil laten enten.
Opvallend was dat de bijwerkingen die Stanley eerder nogal hevig had, grotendeels zijn weggebleven. Maar voor Stanley is het advies afgegeven hem helemaal niet meer te laten vaccineren.

Update 1 januari 2008:
Is het toeval of gewoon realiteit? Wij zijn daar zelf nog niet helemaal uit.
Stanley is in 2007 dus op advies van een deskundige dierenarts niet meer gevaccineerd tegen Weil/Lepto. Hij werd behandeld tegen zijn vervuilde lever wat ook jeuk onder zijn keel veroorzaakte en heeft een aantal ontgiftingskuren ondergaan. Over heel 2007 dus geen vaccinaties gehad en hij is over dat hele jaar niet ziek geweest door de bijwerkingen van wat voor enting dan ook! Onze mening is absoluut dat vaccineren gewoon slecht is voor je hond en dat je absoluut een hoop ellende op kunt vangen als je huisdier op Natural Raw Feeding of BARF staat.
Dan kun je bediscussiëren na het lezen van deze pagina en eventueel de rest van de website, dat wij promoten dat alles valt op te lossen met een natuurlijk rauw dieet. NEE, maar het zorgt wel dikwijls voor een sterker immuunsysteem en dat is waar het bij veel honden aan ontbreekt als het moet opboksen tegen de eerdergenoemde gevaren.
Het is voor ons zo klaar als een klontje dat een eventuele nieuwe pup een goed afgepast vaccinatieschema gaat krijgen en dat is NIET het schema wat nu door Intervet en de dierenartsen wordt geadviseerd.
Leptospirosis: A shot in the dark
Natuurlijke immuniteit Weil/Lepto onderzocht bij mensen
Succesvol nosodes Weil toegepast bij 2,5 miljoen mensen in Cuba
Als je niet weet waarvoor je vaccineert, waarom doen we het dan eigenlijk?

Leptospirosis Vaccine.
As a zoonotic disease, there is concern about contagion with leptospira spp.
However, vaccination does not prevent against shedding of the organism, so it is not protective of others. Even 2 vaccinations and annual boosters will not adequately protect against re-infection, because of the short-lived immunity induced (several months). Hypersensitivity reactions to leptosirosis vaccines (Type I hypersensitivity) are long-lived, and can be recalled acutely even after 4 years. Many dogs now have measurable titers against L. bratislava and L. autumnalis, but they do not have disease unless titers are in the thousands and clinical signs are present. Serovars of leptospira spp. cross-react, especially with L. grippotyphosa, L. pomona , L. canicola, and L. icterohemorrhagiae.
Bron: www.thepetwhisperer.com
Vaccinatieschade; wat zijn de gevolgen van elk jaar enten?

Vaccinosis; hoe overvaccineren zorgt voor afbraak aan het immuunsysteem
Firma Intervet was ten tijde van de opzet van deze website in 2006 drukdoende de driejarige registratie van het Nobivac-vaccin rond te krijgen.
Inmiddels is de registratie definitief rond en verwijzen wij je naar de update hieronder.
Belangrijke update!!!
De 3-jarige registratie van de virale vaccins
.
Dit houdt in dat de genoemde vaccins gegarandeerd een driejarige werking hebben en het zodoende absoluut onnodig en zeer risicovol is onze huisdieren ieder jaar te vaccineren.
Er zijn al onderzoeken bekend (ref. dr. W. Jean Dodds) waaruit blijkt dat wanneer honden tot hun eerste levensjaar volledig gevaccineerd zijn, dat zij dan levenslange immuniteit genieten. Alles wat je dan meer ent, is een overbelasting op het immuunsysteem.

Onderstaande linken zijn erg interessant. Dr. Jean Dodds is betrokken bij diverse belangrijke vaccinatieonderzoeken en geeft hier haar visie op veilig vaccineren:

New vaccin protocol 2009 - dr. Jean Dodds
Dr. Jean Dodds Seminar - mei 2009
Veel gestelde vragen aan Dr. Jean Dodds
'Gegarandeerde' werking 3 jaar Nobivac:
HondenziekteRabiës

Parvo
HCC leverziekte

'Gegarandeerde' werking 1 jaar Nobivac:

Weil/Leptospirose
(enting met heel veel bijwerkingen en absoluut NIET aan te
raden 2x per jaar te vaccineren!)
Kennelhoest
Parainfluenza
Hiervan is de Weil/Leptospirose erg discutabel op het moment.
Uit onderzoeken blijkt dat de effectieve werking maar 3 maanden duurt en na 6 maanden sterk afbouwt. Ook is bekend dat bij veel honden de enting niet aanslaat. De risico's van de ernstige bijwerkingen uit deze enting wegen vele malen zwaarder dan het eventuele risico dat een hond daadwerkelijk Weil/Lepto zal oplopen en 100% bescherming biedt dat hij niet ziek of zelfs dood gaat. Die garantie is er absoluut niet als je wel vaccineert. Er wordt zelfs sterk ontraden 2x per jaar te vaccineren, iets wat door dierenartsen hier in Nederland wel vaak wordt aanbevolen.
Die keuze laten wij aan jezelf over.

O.a. dr. Jean Dodds adviseert zoveel mogelijk apart van elkaar te enten in verband met hevige triggers van de verschillende vaccins die (auto-)immuunziektes veroorzaken.
Zo triggert het Weil/Leptospirose-vaccin enorm op het Hondenziekte-vaccin.
En de Rabiës werkt flink in op de HCC leverziekte.
Daarom is het aan te bevelen minimaal 6 weken na elkaar te enten.

Een hond die ziek is (diarree, braken of wat dan ook) en tegen zijn vaccinatiedatum aanzit, mag NOOIT in die staat worden gevaccineerd. Wacht eerst tot het dier volledig beter is en stel het minimaal een aantal weken uit. Ook is het niet verstandig tegelijkertijd met de vaccinatie te ontwormen en/of vlo- en teekbestrijdingsmiddelen toe te dienen. Dit mag NOOIT gelijktijdig gebeuren. Honden op Antibiotica-kuren of die dat moment andere zware medicatiebehandelingen ondergaan, mogen ook NOOIT gelijktijdig worden gevaccineerd en ontwormd en vlo- en teekbestrijdingsmiddelen krijgen toegediend. Dit zijn DE momenten waarop je een hond met vaccinatieschade mee terug naar huis neemt en helaas zijn er erg weinig dierenartsen die daar bij stilstaan.
Tenslotte het vaccinatieschema van Intervet Nederland voor wat betreft het merk Nobivac:

Vaccinatieschema Intervet Nobivac

En het zorgvuldig overgenomen advies van o.a. mijn eigen dierenarts, die ook het 3-jaarlijkse Nobivac schema aanhoudt en elk jaar enkel de Weil vaccinatie geeft zonder Parvo en zonder Pi. Dit is apart te bestellen, dus vraag er naar bij je dierenarts, mocht je deze vaccinatie willen geven.
Dat het veelvuldig vaccineren ook de nodige schade bij de mensheid aanricht, kun je uit onderstaande info opmaken en jezelf wederom afvragen; is het wel verstandig ieder jaar onze huisdieren te vaccineren?

Lijst van giftige materialen in vaccins

Titerbepaling: een veilig gevoel
Sinds een aantal jaren bestaat er in Nederland de mogelijkheid om te titeren. In Amerika en Canada wordt titerbepaling al veel langer uitgevoerd en is zeer betrouwbaar gebleken. Dit titeren kan al vanaf 9-12 weken en 1 jaar, waardoor een duidelijk beeld kan worden verkregen of het wel of niet 'nodig' is te hervaccineren met de virale vaccins. Dat hervaccineren hoeft dan niet per definitie met een cocktail, maar kan nog veel meer verantwoord op maat.

De vaccins:

Parvo (los vaccin),
Puppy DP (Parvo en Distemper (hondenziekte) OOK voor volwassen honden!),
DHP (Distemper, HCC (leverziekte) en Parvo),
en eventueel Rabiës,

zijn dan beschikbaar om te hervaccineren.

Wil je gebruik maken van deze zeer diervriendelijke titermethode, dan kun je contact opnemen met NML Health. Het gemiddelde bedrag voor een uitgebreide titerbepaling via de VacciCheck ligt bij de meeste dierenartspraktijken rond ca. € 50,-- en € 55,--.
Zie hieronder info over de titertest, wat je de mogelijkheid biedt om NOG beter op maat te vaccineren:

Take the titer test by Lorie Long of The Whole Dog Journal
Vraag bij NML Health op welke dierenarts in jouw regio de VacciCheck gebruikt
(zie hiervoor de volgende link).
Titerbepaling in Nederland
De VacciCheck wordt al in meer dan 30 landen met succes toegepast
Update 14 mei 2009: Titeren
De honden zijn getiterd door middel van de VacciCheck bij de zeer vriendelijke en bekwame
dierenarts Leida Visëe van Chiron Zeist.
Uitslag: Stanley heeft nog maar minimale titers voor HCC. De titerwaardes voor Parvo en Hondenziekte zijn prima. Maar....we hebben besloten om hem niet meer te vaccineren, gezien zijn vaccinosisverleden.
Als wij Stanley wel hadden bijgevaccineerd, dan is de HCC niet los te vaccineren en dan zou dat uit de DHP moeten. Maar de waardes van Parvo en Hondenziekte zijn prima, dus dan nog hadden we de HCC niet bij laten vaccineren. HCC komt volgens Intervet haast niet voor in Nederland en valt onder een verwaarloosbaar risico. Mocht een hond wel met dit virus in aanraking komen, dan is de natuurlijke immuniteit hiervoor vrij hoog.

Whooper heeft nog maar minimale titerwaardes voor Hondenziekte. De titers voor Parvo en HCC zijn prima. Hondenziekte is niet los te verkrijgen, dus moet samen met de Parvo gezet worden. Whooper heeft weer de Nobivac Puppy DP gekregen en kan weer drie jaar vooruit. Hij is dan 8 en zal tegen die tijd weer getiterd worden, maar zeer waarschijnlijk niet gevaccineerd.
Waarom we hem wel hebben bijgevaccineerd voor Hondenziekte, is dat het volgens Leida Visée erg moeilijk is om een natuurlijke immuniteit op te bouwen tegen Hondenziekte als een hond nauwelijks met deze ziekte in Nederland in aanraking komt. Volgens haar kun je dan niet altijd vertrouwen op geheugencellen.

Aangezien wij de honden niet meer laten vaccineren tegen Leptospirose, maken we gebruik van de nosodes Weil. We hebben een groot flesje mee gekregen voor beide honden en vanaf volgende week beginnen we met 5 druppels per week.

Tot zover de update wat het titeren betreft.
Wij stellen het erg op prijs indien artikelen zonder onze toestemming toch worden overgenomen naar andere fora en websites, dat dan ook onze duidelijke bronvermelding
wordt vermeld. Met name als het gaat om artikelen van onze eigen hand.
Het auteursrecht geldt ook voor het ongeoorloofd kopiëren naar websites van derden.


Rabies enting

Vrij vertaald: mogelijke gevolgen na Rabiës-vaccinatie.

Er kwam me een artikel onder ogen uit Dogs Naturally Magazine, over de klachten die kunnen ontstaan en/of verergeren nadat dieren zijn gevaccineerd tegen Rabiës (hondsdolheid). Het artikel is geschreven in het Engels, maar omdat ik denk dat het voor iedereen interessant is, dus ook voor degene die niet heel erg thuis is in de Engelse taal, heb ik het vertaald en wil het graag met jullie delen. Het is een lang stuk, maar hopelijk goed te lezen!

Het komt vaak ter sprake wanneer mensen op vakantie gaan en de hond (of kat) mee willen nemen: Rabiës, de enting tegen hondsdolheid. Het is een verplichte enting voor alle dieren die de grens over gaan. Net als bij andere vaccinaties is het goed om stil te staan bij de werking die het heeft, maar zeker ook de BIJ werkingen die kunnen ontstaan. Wanneer je dierenartsen vraagt naar de veiligheid van een Rabiës-vaccinatie zal je waarschijnlijk horen dat reacties hierop vrij zeldzaam zijn. Dat komt omdat de meeste dierenartsen alleen de acute symptomen herkennen die een paar uur of een paar dagen erna plaatsvinden. Dan kan er nog een verband worden gelegd. Acute symptomen na deze enting kunnen zijn: allergische reacties/shock, zwelling van de kop, jeuk, moeilijke ademhaling of reacties zoals zwelling of abcessen op de plek waar gevaccineerd is.

Als je vraagt of de toevallen van je hond, zijn epilepsie, ontlasting eten, destructieve gedrag of verlatingsangst het gevolg kunnen zijn dan zal dit vaak worden ontkend.

Holistische dierenartsen zullen echter een antwoord hebben. Verschillende homeopathische dierenartsen geven aan dat het aantal gevallen van vaccinosis (klachten na vaccinatie) zeer zeker is toegenomen de afgelopen jaren.

Wat verstaan we onder Rabiës-vaccinosis? Nou, alle mentale, emotionele en fysieke klachten die ontstaan of toegenomen zijn na de vaccinatie tegen Rabiës. Veel dieren vertonen chronische symptomen/klachten die begonnen zijn na het vaccineren. Wat alarmerend is, is dat het in sommige gevallen erfelijk kan zijn. Een pup die niet gevaccineerd wordt tegen Rabiës kan toch symptomen laten zien, omdat hij dit heeft geërfd van zijn ouders. Dit kunnen symptomen zijn die erg diep zitten, en niet alleen op lichamelijk gebied maar ook op mentaal, emotioneel en neurologisch vlak.

De Rabiës-vaccinatie kan, doordat een heel klein deel Rabiës-virus wordt ingespoten, juist de symptomen veroorzaken die bij deze ziekte horen. Vaak zien we het echter op heel kleine schaal en wordt het niet als zodanig herkend.

Veel Rabiës-vaccinosis symptomen zijn dingen waarvan mensen denken dat het nou eenmaal bij hun hond hoort: hij is gewoon zo. Of het is een aandachts- of gedragsprobleem...

De meest voorkomende symptomen na Rabiës-vaccinatie is verandering in gedrag. We zien meer agressie (korter lontje), over reactief gedrag of angstiger gedrag, bang om alleen te zijn of juist ander gedrag bij alleen zijn. Ook steeds mogelijkheden zoeken om te kunnen ontsnappen is een symptoom wat kan gaan optreden.

Het eten van ongepaste dingen als stenen, hout of ontlasting wordt vaak gezien als gedragsprobleem of een tekort in de voeding, maar we zien dit vaak ontstaan na de vaccinatie tegen Rabiës. Vernielzucht (bedden verscheuren, meubels vernielen) is eveneens een veel genoemde klacht. Honden die lijden aan hondsdolheid bijten veel op zichzelf, ze maken zichzelf letterlijk kapot. We zien hierin de vergelijking met honden die hun eigen staart of poten kapot bijten na vaccineren.

Er wordt vaak gedacht dat vaccinaties niet echt een rol spelen bij hartziektes, maar onderzoek in Amerika heeft laten zien dat een aanzienlijke hoeveelheid honden mitralisklep-insufficiëntie lekkende hartklep) of aandoeningen van de hartspier kregen na de vaccinatie tegen Rabiës.

Andere symptomen die we kunnen zien spelen zich af op het gebied van de ogen: problemen als conjunctivitis (bindvliesontsteking), rode ogen, ontstoken ogen of te droge ogen. Dit laatste kan leiden tot een chronische klacht, waarbij de auto immuniteit een belangrijke rol speelt (disfunctie van de traanbuis). Bij Rabiës-vaccinosis speelt ook reversed sneezing een rol. het wordt veel gezien bij kleine rassen, maar ook bij de grotere honden kan dit ontstaan. Het lijkt alsof de hond stikt, alsof de luchtwegen dicht zitten.

Rabiës-vaccinatie kan verschillende soorten verlammingen geven. Na vaccinatie verliest het dier de controle over zijn poten of worden problemen ervaren rondom de wervelkolom. Ook zien we een toename van degeneratieve myelopathie, een progressieve neurologische aandoening van het ruggenmerg. Er kan controleverlies plaatsvinden over de spieren in het gezicht waardoor er niet meer gekauwd kan worden of het eten niet kan worden doorgeslikt, en water alleen nog naar binnen kan worden geslobberd door neurologische afwijkingen.

Het ontstaan van epilepsie of toename van het aantal aanvallen hiervan zijn ook symptomen die vaker worden genoemd. Daarnaast kunnen er ook toevallen optreden waarbij het dier gedesoriënteerd is of spontaan in elkaar zakt.

Honden kunnen watervrees krijgen (hydrofobie) of ineens angst laten zien bij het lopen over glimmende oppervlakken. Angst voor fel licht hoort hier ook bij. Andere dieren raken geobsedeerd door water of glinsterende dingen, of ze jagen bewegend licht na.

Als we nog kijken naar andere symptomen die horen bij de ziekte hondsdolheid dan zien we dat na de vaccinatie hiertegen ook de volgende veranderingen worden genoemd: het continu volgen van de eigenaar, steeds fysiek contact willen, rusteloosheid, onvriendelijkheid of uitvallen naar andere mensen of honden (soms zelfs blinde woede), wantrouwen naar vreemden, hysterie, vijandigheid, extreem blaffen, slechte eetlust, slechter zicht, extreem aarde eten, toegenomen seksuele driften, onregelmatige hartslag, heesheid en overmatig alert zijn.

Het vertonen van bovenstaande symptomen wil natuurlijk niet per definitie zeggen dat het automatisch veroorzaakt is door de vaccinatie tegen Rabiës, maar het is wel de moeite waard er naar te kijken wanneer u het vermoeden heeft. Klachten die zomaar uit het niks ontstaan lijken te zijn, complete gedragsveranderingen, uw dier is zichzelf niet meer, zo zijn er veel dingen op te noemen die verklaard zouden kunnen worden. Bovendien is het misschien goed om niet gelijk bij de eerste vaccinatie van een dier te zeggen ‘we doen alles maar, je weet maar nooit wanneer het van pas komt...

Uiteraard komt een onderwerp als dit ook tijdens een homeopathische behandeling naar voren en het wordt zeker meegenomen in het traject door het inzetten van specifieke middelen die een rol spelen bij vaccinatieschade. Dat laat nog maar weer eens zien hoe belangrijk het is om een plaatje helemaal compleet te krijgen en een dier in zijn geheel te behandelen, in plaats van alleen naar de klacht te kijken.

Bron: Angel Westerbeek klassiek homeopaat voor huisdieren

Origineel Dogs Naturally Magazine